Wykonujemy okresowe i dodatkowe badania techniczne pojazdów: 

motorowerów, motocykli, samochodów osobowych, ciągników rolniczych, samochodów ciężarowych i autobusów bez ograniczenia tonażu i miejsc siedzących, przyczep rolniczych, ciężarowych i specjalnych, samochodów specjalnych, pojazdów przystosowanych do zasilania gazem, do przewozu materiałów niebezpiecznych, pojazdów importowanych, pojazdów typu sam i zabytkowych oraz pojazdów przed pierwszą rejestracją w kraju.

"AUTO-TEST"s.c.